Archief

Inwerkingtreding bouwbesluit 2012 nabij

Om de bouwtechnische eisen leesbaarder, eenvoudiger en eenduidiger te maken, werkt de Rijksoverheid aan een nieuw Bouwbesluit. De Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vervangt onder meer het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit en treedt op 1 april 2012 in werking. De inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 komt nu snel dichterbij. Op 1 april a.s. zullen […]