Verbouwingen

Verbouwingen en renovaties, wij ontzorgen u!

Naast nieuwbouw heeft Wolfs Architecten veel ervaring met verbouwingen en renovaties.

Bij verbouwingen denken wij aan het creëren van meer ruimte door een uitbreiding, maar ook aan het eigentijdser maken of restylen van uw woning.

Afhankelijk van de omvang van de verbouwing toetst de gemeente. Dat kan zijn aan stedenbouwkundige voorschriften, eisen van welstand, bouwtechnische eisen en bouwverordening.

Wij bereiden uw verbouwing goed voor. Wij maken gedetailleerde tekeningen, bestek en materiaalstaten. En ontzorgen u geheel bij het aanvragen van de omgevingsvergunning (bouwvergunning).

Wij begeleiden u vanaf ontwerp tot aan de oplevering en eventueel met een interieuradvies. 
Planning en kosten worden door ons continue gevolgd.
 Desgewenst beperken wij ons tot alleen de aanvraag voor de omgevingsvergunning bij de gemeente, voorheen bouwvergunning.

Meer weten? Kom gerust eens langs.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan