Proces

Efficiënt bouwproces en goede communicatie 

Wij doen er alles aan om het bouwproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Van belang is daarom een goede communicatie met de verschillende betrokken partijen in het proces. Dan kunnen we de kwaliteit leveren die wij nastreven. Dat is ook te zien in het uiteindelijke resultaat en de tevredenheid van onze klanten.

Behalve een goede kostenbewaking, streven wij in de uitvoering een grote nauwkeurigheid na, een goede samenwerking en een efficiënt bouwproces.

Kwaliteitstekeningen: efficiënt bouwproces

Wolfs Architecten stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de bouwtekeningen. Dit bevordert een efficiënt bouwproces, wat ten goede komt aan de samenwerking tussen partijen en beheersing van de bouwkosten.

De eerste ontwerp schetsen worden vaak gemaakt met het eenvoudige schetspotlood. Vervolgens wordt het tekenwerk uitgevoerd op moderne Apple computers met Archicad software. Visualisaties worden gerealiseerd in de vorm van driedimensionale presentaties.

In het begin van het ontwerpproces geven wij u middels tekeningen een prachtig inzicht in hoe uw huis of gebouw er straks in werkelijkheid uit komt te zien.

Vergelijk het met een testrit met uw auto. Wij laten u een proefwandeling maken door het gebouw of huis van uw dromen.

Samenwerking met zorgvuldig geselecteerde experts

Daar waar nodig schakelt Wolfs Architecten bij de projectuitvoering zorgvuldig geselecteerde experts (adviesbureaus) in, bijvoorbeeld voor:

  • Berekening van bouwconstructies
  • Raming van bouwkosten
  • Ontwerpen van installaties en lichtplannen
  • Schrijven van bestekken

Deze samenwerking vindt altijd plaats onder verantwoordelijkheid van Wolfs Architecten, waarbij de medewerkers van het bureau sturend en coördinerend optreden.

Daarbij gaat het om partners die op eenzelfde wijze denken en op eenzelfde manier werken: klantgericht, kwalitatief en snel. Tijdens de uitvoering controleert Wolfs Architecten uiteraard voortdurend de kwaliteit, voortgang en kostenontwikkeling.

Na meer dan 35 jaar ontwerpen en bouwen mag duidelijk zijn dat Wolfs Architecten ook een uitgebreid netwerk bij Gemeente en Provincie heeft, waardoor zij een goede kennis hebben van de provinciale en gemeentelijke beleidsstandpunten. Daardoor weten zij kansen te benutten, processen te versnellen en uiteindelijk weten zij voor u extra kosten te voorkomen.