Wet kwaliteitsborging voor het bouwen  (Wkb)

Architecten en bouwkundigen van Wolfs Architecten waren afgelopen maandag aanwezig op het Congres Wet kwaliteitsborging in Almere.

De bouw bereidt zich voor op de uitvoering van deze wet. Dat betekent dat veel bedrijven organisatorisch aanpassingen zullen moeten verrichten.

De bedoeling van de wet is minder bouwfouten. De overheid verlegt hiermee de verantwoordelijkheden van overheid naar bouwers. Deze wet leidt tot een betere bouwdiscipline aldus voorstanders, waar tegenstanders extra rechtszaken voorspellen. Het streven is dat de wet in 2021 wordt ingevoerd.