Begeleiding van ontwerp tot en met oplevering

Een goede kennis en planning is cruciaal

Het bouwproces is voor leken een moeilijk te doorgronden proces. Toch is het heel cruciaal. Wolfs Architecten kan u hierin volledig ontzorgen. We begeleiden het bouwproces van ontwerp tot en met oplevering. Tijdens de bouw zullen diverse onderdelen en partijen op elkaar moeten worden afgestemd. Bouwbegeleiding biedt u hierbij een helpende hand. Wij zullen in overleg met u zorgdragen voor o.a. kwaliteit- en budgetbewaking, materiaalkeuze, planning en de oplevering. Dit betekent dat wij dan in samenwerking met u de bouw begeleiden tot een eindproduct zoals u die in gedachten had.

Centraal in het proces staat de samenwerking met elkaar. Het gaat natuurlijk om een mooi eindresultaat en de weg ernaar toe. Hierbij zijn wij verantwoordelijk voor het vertalen van uw wensen in een passend mooi ontwerp, dit vanuit een creatief en bouwkundig perspectief. Met als resultaat een ruimtelijk ontwerp dat goed past in de omgeving en waarbij exterieur en interieur naadloos op elkaar aansluiten.

Niet alleen ontwerpen en tekenen we; we plannen en begeleiden het gehele bouwproces. Samen met onze opdrachtgevers selecteren wij ook de bouwpartners, houden wij het toezicht op de bouw en ontzorgen wij u bij de oplevering.

Wat verstaan wij onder bouwbegeleiding?

Onze filosofie is: ‘schoenmaker blijf bij je leest’. De begeleiding van bouwwerken doen wij al ruim 50 jaar en is ons vak. Als u dit aan ons overlaat dan houdt u zelf tijd over voor de dingen waar u goed in bent.

Na kennismaking met een paar mogelijke aannemers wordt de definitieve aannemersselectie gedaan. Op basis van onze (besteks)tekeningen kunnen aannemers de bouwprijs voor uw woning berekenen. Als de kostenramingen zijn ingediend kunnen wij deze samen met u beoordelen en kijken naar de meest interessante aanbieding.  Als de aannemingsovereenkomst is getekend en de omgevingsvergunning onherroepelijk is, wordt met de (voorbereidingen van) de bouw begonnen en start ons tekenwerk.

Onze bouwkundigen houden de bouw nauwlettend in de gaten, zo ook de planning, uw budget en de kwaliteit van de bouw.  Ondertussen kunt u beginnen met het verzamelen van ideeën voor de inrichting.

Bouwbegeleiding

Benieuwd hoe wij te werk gaan?

Geef uw mailadres op en we sturen het stappenplan als pdf-document naar u toe.

Bouwvergaderingen

Onze architecten en of bouwkundigen bezoeken de bouw zeer regelmatig. Zo hebben we de leiding over de bouwvergaderingen, waar aannemer, eventuele onderaannemers, constructeur, E&W installateur en tuinarchitect aanwezig zijn.

Belangrijk is dat bij een professioneel geleid project een gestructureerde vorm van overleg hoort. De afspraken die wij (namens u) tussentijds maken met uw aannemer worden vastgelegd. De bouwvergadering is daarvoor het juiste moment.

Over het algemeen is het ritme van een bouwvergadering eens in de twee weken. We zorgen voor een goede verslaglegging die duidelijk weergeeft wat de gemaakte afspraken zijn, wie verantwoordelijk is voor vastgelegde actiepunten en wanneer deze actiepunten klaar moeten zijn. De vastgestelde bouwverslagen maken deel uit van het contract en zijn bij discussies achteraf dus een belangrijke bron van informatie.

De aannemer dient meer- en minderwerk altijd ter goedkeuring aan de directie ter goedkeuring voor te leggen. Wij willen voorkomen dat u aan het einde van het proces voor financiële verrassingen komen te staan.

Bouwvergadering

Hoogste punt

Een mijlpaal tijdens de bouw is het bereiken van het ‘hoogste punt’. Dit wordt vaak gevierd met de vlag in top.

De oplevering is een cruciaal moment in het bouwproces

Wanneer de bouw gereed is wordt deze door de aannemer opgeleverd en aan ons ter goedkeuring voorgelegd. Hiervan worden altijd schriftelijk verslag gelegd in een zogenaamd proces-verbaal van oplevering. Vanaf het moment van oplevering is een aannemer in beginsel niet meer aansprakelijk voor het werk. De aannemer heeft op dat moment zijn werkzaamheden afgerond en draagt daarbij het werk over aan de opdrachtgever. Het is daarom van belang dat alle gebreken en discussiepunten op het proces-verbaal van oplevering worden vermeld. Uiteraard is de aannemer na oplevering nog wel aansprakelijk voor verborgen verbreken en ernstige gebreken. Echter zover laten wij het nooit komen in het proces. Ons streven, al meer dan 50 jaar, zijn tevreden opdrachtgevers.

Na ondertekening hiervan kan de sleuteloverdracht plaatsvinden en de verhuiswagen komen.

Interesse?

Nieuwsgierig in naar wat wij allemaal voor u kunnen doen in het bouwproces? Bel ons en wij lichten graag een en ander nader mondeling toe.

Ons stappenplan geeft inzicht in het verloop van het proces voor het bouwen van een nieuwe woning. Omdat ieder project uniek is, zijn afwijkingen van deze stappen af en toe noodzakelijk. Mocht u naar aanleiding van dit stappenplan nog vragen hebben, dan zijn we uiteraard bereid dit mondeling toe te lichten.