Duurzaam en energiezuinig bouwen

Wij geloven in het maken van gebouwen die duurzaam en energiezuinig zijn, en daarom ook in duurzaam en energiezuinig bouwen. Voor onze opdrachtgevers streven we naar een zo lang mogelijke waardevastheid. Het is daarom dat we streven naar een hoge kwaliteit in ontwerp en uitwerking. Wij zijn de juiste architect voor duurzaam bouwen.

Wij willen zorgvuldig omgaan met budget van onze opdrachtgevers en hun ambities op het gebied van duurzaam en energiezuinig bouwen. Door duurzaam te bouwen nemen we ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarbij levert dit voor u als opdrachtgever een maximaal wooncomfort op, evenals een verlaging van het energieverbruik.

Een duurzaam gebouw begint met een doordacht ontwerp en een gedetailleerde uitwerking. Al onze woningen voldoen aan de actuele eisen zoals gesteld in het Bouwbesluit.

EPC en BENG

Tot en met 2020 werd hierbij gebruik gemaakt van de EnergiePrestatie Coëfficiënt (EPC). Dit is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft. De geëiste EPC was op dat moment gesteld op 0,4. De waarde 1,0 is ongeveer wat een gemiddelde woning in 1990 presteerde. Een woning met een EPC van 0,4 gebruikt dus nog maar 40% van de energie die zo’n soort woning twintig jaar terug gebruikt zou hebben.

Het is door de overheid verplicht gesteld om vanaf 2020 energieneutraal te bouwen, wat een EPC ≤ 0,20 betekent. De volgende stap is Energienota-loos of een nul-op-de-meter woning. Dit houdt in dat de woning volledig is voorzien van duurzame energie. Zowel het gebouw gebonden energiegebruik als het eigen gebruik. Geen gasaansluiting meer, maar de woning volledig op elektriciteit. Dit staat ook wel bekend als ‘gasloos bouwen‘. Om dit te bewerkstelligen zet Wolfs Architecten zich al jaren in voor duurzaam en energiezuinig bouwen. 

Vanaf 2021 wordt er gebruik gemaakt van BENG-eisen. Dit staat voor ‘bijna energieneutraal gebouw’, en dit zijn eisen waaraan alle nieuwbouw moet voldoen. Hiervoor zijn de voglende drie eisen vastgesteld.

Energiebehoefte

De eerste eis gaat om de energiebehoefte van gebouwen. Voor woningen betekent dit dat er niet meer dan 25 kWh/m2/jaar gebruikt mag worden om de woning te verwarmen of juist te verkoelen. Voor utiliteitsgebouwen is dit het dubbele, maar hierbij wordt ook de energie die nodig is voor verlichting meegerekend. Dit kan bereikt worden door goede isolatie, maar ook door een slimme ligging en oriëntatie met betrekking tot de omgeving. 

Primair fossiel energieverbruik

De tweede eis sluit aan bij de energiebehoefte, maar geeft hier nog een extra niveau aan. Ook hiervoor geldt een maximum van 25 kWh/m2/jaar, maar hiervoor geldt dat de hoeveelheid energie die op de grond zelf opgewekt mag worden hiervan afgetrokken mag worden. Zo helpt het gebruik van zelf opgewekte zonne- en windenergie om onder dit maximum te blijven. Tevens helpt hierbij het installeren van duurzame installaties met betrekking tot het verwarmen van water of het verlichten van de verschillende ruimtes.

Hernieuwbare energie

De derde eis betekent dat er binnen de woning voor minstens 50 procent gebruik gemaakt wordt van duurzame energie. Dit kan verschillende vormen aannemen, zoals windenergie, zonne-energie, waterkracht, aardwarmte, of biomassa.

Door het overstappen van EPC naar BENG is er meer aandacht en nadruk op het algehele beperken van de energiebehoefte. Onze bouwkundig ingenieurs zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Voor elke woning wordt er een op maat gemaakt advies opgesteld. En de voordelen voor onze opdrachtgevers zijn: maximaal wooncomfort en een verantwoord energieverbruik. Met Wolfs Architecten kunt u zorgeloos en duurzaam wonen.