Landhuis Haaren

Het ontwerp verwijst naar het traditionele Brabantse boerderijtype met liggende staafvormige bouwmassa’s, een lage goothoogte of druiplijn en hoog oplopende zadeldaken met dakschilden. Het hoofdgebouw en bijgebouw zijn zodanig ten opzichte van elkaar geplaatst dat een binnenplaats wordt gevormd, waaraan de entree en bijbehorende functies zijn gelegen.

Lees meer

De entree van deze moderne schuurwoning is verbijzonderd door een omkadering, verdiepte ligging en de plaatsing van een verdiepingsraam. De situering en oriëntatie van ruimten zijn zodanig gekozen dat interessante zichtlijnen ontstaan op de toerit, de kerktoren van Haaren en de lager gelegen dalgronden.

OpdrachtgeverParticulier
LocatieHaaren
Fotografie-