Vervangende nieuwbouw met behoud van karakteristiek monumentaal karakter

De Lind in Oisterwijk

Dit pand aan de Lind in Oisterwijk maakt deel uit van een beschermd dorpsgezicht. Het is daarom dat dit in de beginfase veel samenspraak heeft gekost met alle betrokkenen en de monumentencommissie.

De voorzijde van het pand is volledig door onze architecten en bouwkundigen gereconstrueerd. Dit om de straatwand aan de Lind, volgens eisen van de monumentencommissie, volledig gaaf te houden. En dat is zeker gelukt; oud en nieuw zijn niet te onderscheiden.

Alvorens met de sloop kon worden gestart hebben onze bouwkundigen samen met de constructeur alle technische tekeningen uitgewerkt. Omdat het pand is gelegen tussen twee andere monumentale panden moest natuurlijk alles gedaan worden om risico op vervorming en verplaatsing van aangrenzende panden te voorkomen.  Dit staat nog los van logistieke uitdagingen die horen bij het bouwen in een historisch centrum. Alles is in het werk gesteld om een goede constructie neer te zetten en schade aan omliggende panden te vorkomen.

Een deel van het pand is onderkelderd. Om dit te realiseren is een 7 meter diepe grondkering met behulp van Cutter Soilmixwanden aangebracht. Het voordeel van dit systeem is dat de grondkering trillingsvrij, zonder grondverdringing en grondontspanning, aangebracht is.

De constructie is veelomvattend en bestaat uit gewapend beton en staalconstructies. Om alles op de juiste plaats te krijgen zijn nogal wat (tijdelijke)hulpconstructies nodig geweest.

De afwerking van het gebouw voldoet aan alle huidige eisen van deze tijd. Het is voorzien van een goede isolatieschil, vacuüm-isolatieglas en moderne installaties. Het project laat daarmee zien dat verduurzaming in dergelijke lastige panden wel degelijk mogelijk is en past bij onze visie We ontwerpen en bouwen voor mensen en als bureau geloven wij in het bundelen van kennis, want de beste bouwwerken maken we samen.

 

Bouw