Stappenplan – In 7 stappen van initiatief naar oplevering

Heeft u een kavel gekocht of  een optie op een kavel? Kom dan bij ons langs voor meer informatie en inspiratie en maak een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze architecten.

In dit gesprek bespreken we samen uw woonwensen en kijken we naar de optimale mogelijkheden binnen uw beschikbare budget en de regelgeving op uw kavel. Kortom: wat wilt u, wat mag en wat kan?

Bouwen is immers een complexe aangelegenheid. Regelgeving zoals het bouwbesluit, bestemmingsplannen, welstandsnota’s, energetische eisen en milieu eisen maken het voor een leek niet eenvoudig of overzichtelijk.

In het ontwerpproces komen al deze zaken aan bod. Het totale bouwproces kent voor een opdrachtgever nog veel meer stappen. Hieronder leest u meer over alle stappen.

Wilt u het stappenplan in uw mailbox?

Geef uw mailadres op en we sturen het stappenplan als pdf-document naar u toe.

Kennismaking

Bent u toe aan nieuwbouw of verbouwplannen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Tijdens een eerste vrijblijvende afspraak bespreken we o.a. uw wensen, mogelijkheden en verwachtingen. Bel of mail ons direct: 013 -513 26 70, info@wolfsarchitecten.nl.

Stap 1

Voorontwerp (VO)

Uw woonwensen en ideeën worden samen met de omgevingsfactoren van de situatie, mogelijkheden en beperkingen van het kavel en de richtlijnen van het bestemmingsplan en bouwverordening omgezet naar een aantal schetsen. Samen kijken we middels een vlekkenplan naar de optimale indeling op uw kavel. Bezonning en omgeving spelen hierbij onder andere een rol.

Stap 2

Definitief ontwerp ‘welstand’ (DO)

Samen met u werken we een definitief ontwerp uit, waarbij uw wensen en keuzes met betrekking tot de indeling van de ruimten, de gevelcompositie, stenen en dak en kleur- en materiaalschema worden gepresenteerd. Met 3D visualisaties worden de ontwerptekeningen verhelderd. Na bespreking van het ontwerp worden alle opmerkingen in het ontwerp verwerkt en wordt een definitieve materialisatie opgezet. Indien gewenst maken wij ook een interieurplan met 3D visualisaties.

Om tijd en geld te besparen wordt een definitief ontwerp vaak al als “vooroverleg” in gediend bij een gemeente om het ontwerp alvast te toetsen aan het bestemmingsplan en indien nodig deze alvast voor te leggen aan de welstandscommissie.Stap 3

Technische ontwerp (TO)

Nadat het definitief ontwerp gereed is, werken we dit uit in een technisch ontwerp. Dit zijn de technische plattegronden (o.a. een fundatie en een kapplan) en voor de woning benodigde principedetails. Deze zijn van belang voor de vergunningsaanvraag, diverse verplichte berekeningen. En offertes van aannemers.

Op basis van de technische uitwerking kan een constructeur benodigde sterkteberekeningen uitvoeren en de constructieve opzet (zoals o.a. de afmetingen van de kolommen en balken, vloerdiktes en betonwapening).

Daarnaast worden op basis van deze gegevens berekeningen uitgevoerd voor de energieprestatie-eisen voor nieuwbouw (vanaf 2021 de BENG eisen), de ventilatiebalans en daglichttoetreding.
Onze bouwkundigen kunnen nu de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) indienen en de constructieberekening aanvragen.

Als de vergunning is ingediend kunnen we ons verdiepen in de openstaande interieuronderdelen, zoals trappen, deuren, wandafwerkingen, plinten en meer.

Stap 4

Uitvoeringsgereed ontwerp/werktekeningen

In deze fase tekenen we extra details en doorsneden. Hiermee kunnen fouten in de prijsvorming en op de bouw voorkomen worden. Plattegronden en gevels kunnen groter uitgetekend worden als maatvoeringstekening. Hier kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met de steen- of tegelmaten en het metselwerkverband. Het uittekenen van de interieur-elementen en het maken van een tuinplan vallen ook onder deze fase.Stap 5

Bouwprijs en contractvorming

Na kennismaking met een paar mogelijke aannemers wordt de definitieve aannemersselectie gedaan. Op basis van de technische tekeningen berekenen aannemers een kostenraming. Willen we een exacte aanneemsom laten opstellen, dan stellen we ook een technische beschrijving (bestek) op. Dit kan zowel bouwkundig als installatietechnisch. Als de kostenramingen zijn ingediend kunnen wij deze beoordelen en samen met u kijken naar de meest interessante aanbieding. Wij helpen u graag bij de keuze van een aannemer.

Stap 6

Uitvoering en bouwbegeleiding

Na ondertekening van de aannemersovereenkomst en de verlening van de omgevingsvergunning beginnen wij met de voorbereidingen van de bouw. De aannemer start met de werkvoorbereiding en stelt een planning op.

De uitvoering is een interessante fase in het bouwproces. Diverse onderdelen komen eindelijk bij elkaar en de diverse ruimtes worden nu tastbaar.

Tijdens bouwbezoeken, maar ook vanuit ons bureau, zorgen wij voor de kwaliteitsbewaking. Wordt er bijvoorbeeld wel gebouwd volgens de technische beschrijving? Wij houden het bouwproces, de planning, uw budget en de kwaliteit van de bouw nauwlettend in de gaten.Stap 7

Opleveringen en nazorg

Het sluitstuk van het proces is de oplevering, de verhuizing en overhandiging van de sleutel. Wij vertegenwoordigen u bij de oplevering. Na het afwerken van de geïnventariseerde verbeterpunten volgt op korte termijn de ‘tweede oplevering’. Eventuele gebreken worden hersteld. Pas als de afwerking volgens uw eisen en onze kwaliteitseisen is afgewerkt en u helemaal tevreden bent, is de bouw voltooid en is uw droomhuis werkelijkheid geworden.Klaar voor de eerste stap?

Plan een adviesgesprek in om jouw stappenplan te bespreken.