Stappenplan

Stap 1 – Kennismakingsgesprek
Samen met een van onze architecten bespreken wij uw wensen en eerste ideeën.

Stap 2 – Schetsontwerp en offerte bespreken
De architect vertaalt uw wensen en ideeën in een passend ontwerp, afgestemd op het bestemmingsplan, het beeldkwaliteit plan en uw budget.

Stap 3 – Definitief ontwerp ‘welstand’
Samen met u werken we een definitief ontwerp uit, waarbij uw wensen en keuzes met betrekking tot de indeling van de ruimten, de gevelcompositie, stenen en dak en het kleurenschema worden vastgelegd.

Stap 4 – Bouwaanvraag
Onze ervaren bouwkundigen regelen de bouwvergunning en indien nodig eventueel andere vergunningen.
Na akkoord van de welstandscommissie neemt de architect met u de laatste details door.

Stap 5 –  Ontwerp uitwerken
Na vergunningverlening werken wij de technische tekeningen en noodzakelijke berekeningen uit. En een omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) wordt door ons aangevraagd.

Stap 6 – Berekening bouwprijs
Op basis van de tekeningen berekenen aannemers de bouwprijs voor uw woning.
Wij helpen u graag bij de keuze van een aannemer.

Stap 7 – Start bouw en bouwbegeleiding
Na ondertekening van de aannemersovereenkomst en de verlening van de omgevingsvergunning beginnen wij met de voorbereidingen van de bouw. Wij begeleiden het gehele bouwproces en houden de bouw, de planning, uw budget en de kwaliteit van de bouw nauwlettend in de gaten.

Stap 8 – Opleveringen en nazorg
Het sluitstuk is de oplevering, de verhuizing en overhandiging van de sleutel. Wij vertegenwoordigen u bij de oplevering. Na het afwerken van de geïnventariseerde verbeterpunten volgt op korte termijn de ‘tweede oplevering’. Eventuele gebreken worden hersteld. Pas als de afwerking volgens uw eisen en onze kwaliteitseisen is afgewerkt en u helemaal tevreden bent, is de bouw voltooid.