Wet- en regelgeving

Geen zorgen over de juiste vergunningen

Ons architectenbureau kan u goed adviseren over wet- en regelgeving. Voordat het bouwen echt kan beginnen hebben we te maken met diverse wet- en regelgeving. Zoals bestemmingsplannen, bouwbesluiten, welstandsnota’s, parkeerbesluiten, bouwverordeningen en nog veel meer.

Te denken valt bijvoorbeeld ook aan nieuwe wetten, die wel zijn aangenomen maar nog niet zijn ingegaan, zoals de Wet kwaliteitsborging en de Omgevingswet. Deze laatste wet zou een aanzienlijke vereenvoudiging moeten zijn van het stelsel van wetgeving. Tientallen wetten en honderden regels worden gebundeld in één nieuwe wet.

Bij nieuwbouw komt heel wat bij kijken. Zo weet een architect alles van wet- en regelgeving, vergunningen en ook specifieke eisen, bouwleges en bouwprocessen. Deze wet- en regelgeving wordt heden ten dage alleen maar ingewikkelder en een goed advies van een ervaren architect is onontbeerlijk.

Als architectenbureau zijn we bekend met overheden en bouwpartners. Onze ervaren bouwkundigen regelen de bouwvergunning en indien nodig andere vergunningen. Wij hebben kennis en ervaring met het beleid en de wettelijke termijnen die door de gemeenten worden vereist. En natuurlijk wijzen we u op regels omtrent verduurzaming en energiebesparende maatregelen.

Onze architecten en bouwkundigen zijn goed op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en weten waar en bij wie ze moeten zijn bij een gemeente of provinciaal bestuur. Wij houden voor u de wettelijke termijnen in de gaten. Waar nodig bewandelen we een weg om een vergunning snel aan te vragen.

Over vergunningen hoeft u zich dus geen zorgen te maken. Maak gebruik van onze ervaringen en kennis op dit gebied!

Wilt u meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact op met Marinus Wolfs of Klaas Boers: 013-5132610.