Wonen, zorg en welzijn

Langer zelfstandig wonen

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Het is daarom ook dat er een groeiende behoefte is aan innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren.

Als gevolg van de vergrijzing en extramuralisering verandert de vraag naar verzorgd wonen.

Grote traditionele verzorgingshuizen met gangen en kamertjes zijn niet meer van deze tijd. Ook het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen. Het beleid van de overheid is erop gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen. Het gaat daarbij specifiek om vernieuwende, kleinschalige en geclusterde woonzorgarrangementen voor mensen laag- of middeninkomens met levensloopbestendige of gemakkelijk aanpasbare woningen.

Wonen en zorg gecombineerd

Steeds vaker worden groepswoningen voor ouderen met 24-uurs zorg gecombineerd met appartementen voor de lichte zorg. Zorg is dan op afroep beschikbaar. De ligging van deze woon-zorgcomplexen is meestal in een wijk om ontmoeting en sociale contacten te stimuleren.

Wolfs Architecten bouwt voor mensen

Wolfs Architecten heeft inmiddels expertise in het ontwikkelen woonzorgcomplexen, zowel grootschalige en kleinschalige woonconcepten voor verschillende doelgroepen. In een kleinschalige woonvorm voert een kleine groep bewoners – van vaak zes tot acht mensen – samen een huishouden, met ondersteuning van zorgmedewerkers, vrijwilligers en familieleden. Kleinschalig wonen kent vele vormen; zo zijn er woongroepen voor mensen met dementie, een verstandelijke, psychiatrische of fysieke beperking.

Bouwen doen we samen

Wij bouwen voor en samen met mensen. Of het nu om grote of kleine bouwwerken gaat, de mens gaat voor in alles. Het allerbelangrijkste is dat mensen een woning krijgen met optimale kwaliteit van leven. Het gebouw dient de mens, daar doen we het voor.

We ontwikkelen deze gebouwen in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers, maar ook door goed te luisteren en kijken naar de doelgroepen en hun naaste familieleden. Bij sommige projecten organiseren we daarvoor speciale doelgroep gesprekken.

Benieuwd geworden naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.