Technische uitwerking van het ontwerp

Creativiteit èn een gedegen technische kennis

Naast een mooi ontwerp besteden wij als architectenbureau veel aandacht aan de uitwerking van de technische tekeningen. Onze bouwkundigen zijn goed op de hoogte van de laatste vigerende wet- en regelgeving, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bouwtechnieken, technische snufjes, duurzaamheid en procedures voor vergunningen. Waar nodig maken we gebruik van aanvullende adviseurs.

U kunt bij ons rekenen op technisch goede bouwtekeningen en bestekbeschrijvingen, die tot in detail doordacht zijn. 

Door nauwkeurige bouwtekeningen willen we meerwerk voorkomen.
Nauwkeurige bouwtekeningen kunnen tijdens de uitvoering veel problemen voorkomen en dus extra kosten achteraf voorkomen. Vraag het aan de aannemers met wie wij werken, Wolfs Architecten staat bekend om haar  technische kennis en nauwkeurige bouwtekeningen die voldoen aan alle huidige eisen. Al meer dan 50 jaar.

Na goedkeuring definitief ontwerp volgt technische uitwerking

Na goedkeuring van het definitief ontwerp (DO) breekt er een volgende fase aan. Om uw bouwplan daadwerkelijk uit te voeren is er een omgevingsvergunning nodig. In deze fase wordt gestart met de technische uitwerking van het definitief ontwerp in 3D model.

Vanuit het 3D model worden gedetailleerde bestektekeningen gemaakt, zoals een situatietekening, plattegronden van de begane grond en verdiepingen, aanzichten van de gevel, binnen- en buitenkozijnen, doorsnede over het gebouw, beeldbepalende details en technische plattegronden met rioleringsplan.

Benieuwd hoe wij te werk gaan?

Geef uw mailadres op en we sturen het stappenplan als pdf-document naar u toe.

Constructieberekening

Een constructiebureau maakt de statische berekeningen van de bouwconstructies, onder de coördinatie van ons bureau.

In overleg met de constructeur wordt de constructieve opzet van het gebouw bepaald waarna de constructeur de benodigde berekeningen en tekeningen van de constructie maakt.

E&W installaties

Het maken van bestekken van de technische installaties, waaronder elektrische en werktuigbouwkundige installaties en aardwarmte; de ontwerpen van de technische installaties worden gemaakt door de installateurs zelf en ter goedkeuring aangeboden aan onze bouwkundigen.

Aanvullende expertises en rapportages       
Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning kan het zijn dat we bepaalde berekeningen, rapportages en adviezen nodig hebben. Hierbij denken we aan:

  • constructieberekeningen en -tekeningen
  • een geotechnisch-onderzoek
  • een funderingsadvies,
  • MPG (MilieuPrestatie Gebouwen)
  • EPC- en bouwbesluit- berekeningen (BENG -Bijna energie neutraal bouwen- vanaf 2021)
  • een verkennend bodemonderzoek.

En indien nodig: een asbestinventarisatierapport, een archeologisch onderzoek, een flora en fauna onderzoek en een watertoets waterschap. De kosten van deze externe adviseurs zijn niet in ons architectenhonorarium inbegrepen.

EPC vervangen door BENG

Per 1 januari 2021 is de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) vervangen door BENG. Alle nieuwbouw in Nederland moet voldoen aan de BENG-eisen. Met als doel het terugbrengen van de energiebehoeften van gebouwen, het beperken van het fossiel energiegebruik en het benutten van hernieuwbare energie.

De eisen van BENG spelen vanaf het begin in alle fases van het bouwproces een rol.
Als architectenbureau nemen wij de BENG eisen al in een vroeg stadium mee in ons ontwerp. Voor meer info over BENG: rvo.nl/beng.

Wilt u weten of uw plannen ook echt haalbaar zijn? In een persoonlijk gesprek lichten we graag een en ander nader toe. Neem geheel vrijblijvend contact op met Marinus Wolfs of Frauke Weber: 013-5132610.