Start bouwproject Rotsoord Utrecht

De bouw is gestart met het boren van funderingspalen van de kelder. Bodembouw.nl past een alternatieve “bouwkuipmethode” toe. Daarmee worden de hoeveelheid funderingspalen verminderd en de omgevingsrisico’s en uitvoeringsrisico’s teruggedrongen.

Het nieuwe plan van Woonfront Rotsoord betreft 2 appartementenblokken en de herbouw van het industriële monumentale “Klopgebouw”. Het blok op de hoek Diamantweg en Rotsoord wordt zes lagen hoog, het blok haaks op de Vaartsche Rijn wordt vier lagen hoog. Het plan bestaat uit 206 woonunits van 30 m² bedoeld voor starters en studenten.

Vroeger stond hier de Vicona fabriek. De locatie ligt tussen de Rotsoord, Vaartsche Rijn en de Diamantweg in Utrecht en maakt deel uit van een grootschalige stadsvernieuwing in Utrecht.

Fotografie: Bodembouw