Zorgappartementen Oisterwijk

Op de voormalige locatie van basisschool De Tovervogel in Oisterwijk is door Wolfs Architecten in nauwe samenwerking met de ouders van de huidige bewoners een nieuw appartementencomplex ontworpen en gerealiseerd. Het appartementencomplex biedt ruimte aan 19 jongvolwassenen met een lichte verstandelijke en of lichamelijke beperking.

Lees meer

De bewoning gaat uit van zelfstandig wonen onder begeleiding. Er zijn ook gemeenschappelijk te gebruiken ruimte voorzien.

Ouderparen hebben binnen “Goed Wonen” de handen ineen geslagen om samen met Woningcorporatie Woonwijze uit Vught dit plan te kunnen realiseren.

Op de locatie waar basisschool De Tovervogel stond, wordt het plan gerealiseerd en is in aanbouw. Het ontwerp is ontstaan na een aantal voorstudies in overleg met betrokken partijen Woonwijze Vught, GOED Wonen, de gemeente en stedenbouwkundige. Er is rekening gehouden met de contouren van de oude school welke door de gemeente en het vigerende bestemmingsplan verplicht gesteld zijn. Er zijn in deze schets/massastudie 19 zorgappartementen gepland.

OpdrachtgeverParticulier
LocatieOisterwijk
Fotografie-