Duurzaam en gasloos bouwen met Wolfs Architecten

Wolfs Architecten heeft jarenlang ervaring met traditionele bouw in combinatie met energiezuinig bouwen & duurzaam bouwen. Wij streven ernaar om woningen te ontwerpen en te bouwen die voldoen aan de hoogste energie-efficiëntie en milieunormen. Onze focus ligt op het creëren van gasloze woningen die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen en geavanceerde technologieën om het energieverbruik te minimaliseren. Energiezuinig en gasloos bouwen begint bij de regelgeving vanuit de overheid; het Bouwbesluit.

Gasloos bouwen verplicht bij nieuwbouw

Per 1 juli 2018 is het nieuwe bouwbesluit van kracht geworden, wat inhoudt dat alle nieuwbouwwoningen verplicht gasloos moeten worden gebouwd. Deze maatregel is bedoeld om de CO2-uitstoot te verminderen en de transitie naar duurzame energie te bevorderen. Bij Wolfs Architecten hebben we deze verandering omarmd en zijn we al geruime tijd actief bezig met het ontwerpen en bouwen van gasloze woningen. In plaats van traditionele CV-ketels maken we gebruik van warmtepompsystemen die energie uit de lucht of bodem halen. Deze systemen zorgen voor verwarming, koeling en warm water op een energie-efficiënte en milieuvriendelijke manier.

EPC wordt BENG

Na het invoeren van het gasloos bouwen, hebben we nu te maken met meer regelgeving om wonen zo energiezuinig mogelijk te realiseren.
Zo is per 1 januari de EnergiePrestatieCoëfficiënt (EPC) vervangen door BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen). Alle aanvragen van de omgevingsvergunning voor een nieuwbouwproject moeten per 1 januari 2021 voldoen aan de drie BENG-indicatoren;

  • BENG 1 stelt een maximum aan de hoeveelheid energie die een gebouw nodig heeft voor verwarming en koeling. Door te investeren in goede isolatie, hoogrendementsbeglazing en luchtdicht bouwen, kunnen we het energieverlies beperken en de energie-efficiëntie van de woning verhogen.
  • BENG 2 stelt een maximum aan de hoeveelheid primair fossiele brandstof in kWh per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar die nodig is voor verwarming, koeling, warm tapwater en ventilatie. Dit stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie en warmtepompen, om de behoefte aan fossiele brandstoffen te verminderen.
  • BENG 3 stelt een minimum percentage aan het aandeel hernieuwbare energie van het totale energieverbruik. Door gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, kunnen we de CO2-uitstoot verder verminderen en bijdragen aan een duurzame energievoorziening.

De eisen uit BENG vloeien voort uit de Europese richtlijn EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) en het Energieakkoord voor duurzame groei, die als doel hebben om een verbeterde energieprestatie voor gebouwen in de EU te stimuleren.

Regelgeving voor nieuwbouw

Het bouwen van een nieuwbouwwoning brengt tegenwoordig veel wet- en regelgeving met zich mee. Het is een complex proces waarbij kennis van regelgeving, vergunningen en specifieke eisen essentieel is. Wij blijven continue op de hoogte van alle van wet- en regelgeving, vergunningen en specifieke eisen, bouwleges en bouwprocessen. Deze wet- en regelgeving wordt heden ten dage steeds ingewikkelder en een goed advies van een ervaren architect/bouwkundige is daarom onontbeerlijk. Bij Wolfs Architecten bent u wat dat betreft op het goede adres. Onze ervaren architecten en bouwkundigen kunnen u adviseren en begeleiden gedurende het gehele proces, zodat u voldoet aan alle eisen en met vertrouwen uw duurzame nieuwbouwwoning kunt realiseren.

Advies op maat bij Wolfs Architecten

Bij Wolfs Architecten zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen en gasloos bouwen van duurzame woningen. We begrijpen dat dit een belangrijke investering is. Daarom bieden we advies op maat aan onze klanten. Tijdens een geheel vrijblijvend adviesgesprek kunnen we uw wensen en behoeften bespreken, u informeren over de mogelijkheden op het gebied van duurzaam bouwen en u begeleiden bij het maken van weloverwogen keuzes.

Wilt u meer informatie over het bouwen van een nieuwe, duurzame woning? Maak  dan een geheel vrijblijvende afspraak met ons en bel 013 – 513 26 70.