BIM – Bouwwerk Informatie Model

Eén van de meest ingrijpende innovaties van de afgelopen jaren in de bouw is BIMmen, ofwel ‘virtueel bouwen’. Communiceren en bouwen in één duidelijke taal is nu mogelijk met BIM. Het is een werkmethodiek die volop in ontwikkeling is. Met Building Information Modeling (BIM) verandert de manier waarop gebouwen worden gepland, ontworpen, gebouwd en beheerd. Wolfs Architecten gebruikt de BIM methode ook al jaren. Tijd om daar meer uitleg over te geven.

Wat is BIM?

Binnen een bouwproces werken erg veel verschillende partijen samen om tot het uiteindelijke resultaat te komen. Het is dus van groot belang dat deze partijen goed met elkaar kunnen communiceren, anders is de kans op faalkosten erg groot. BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Bouw Informatie Modellering (BIM) is dus een manier van samenwerken. Het is een methodiek om een bouwwerk integraal te ontwerpen, te bouwen en te onthouden met alle partners die betrokken zijn. Dat gebeurt door relevante data onderling gestructureerd uit te wisselen. Een complete digitale beschrijving van een bouwwerk is het resultaat. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. Het zorgt voor de juiste informatie, bij de juiste persoon op het juiste moment. Zo kunnen er betere beslissingen worden gemaakt en overgebracht tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer en tot de sloop van het gebouw.

Hoe wordt BIM toegepast in door onze architecten?

In een BIM zetten alle afzonderlijke partijen hun eigen onderdeel in het virtuele bouwwerk. De architect, de constructeur, de aannemer, de adviseur, de installateur, de glaszetter, iedereen. Dat kan heel goed, mits elk onderdeel voldoet aan alle afspraken die zijn vastgesteld in het BIM model. Want pas dan kunt u spreken van één taal waarin iedereen elkaar begrijpt. Wolfs Architecten heeft een ervaren team van bouwkundigen die BIM-experts zijn. Zij werken met Software als Archicad, BimX en Solibri modelviewer. Dit stelt ons bureau in staat om te werken volgens de laatste werkmethodieken, zoals het modelleren in 3D en het werken aan de hand van BIM protocollen. Informatie over de bouw, het onderhoud, de kosten en veiligheid brengen zij allemaal samen in dezelfde bron, het BIM. Betrokken partijen kunnen zo het werk bekijken en de duidelijke afspraken inzien nog voordat de bouw begint. Wolfs Architecten staat niet voor niets bekend om een zorgvuldige en gedegen uitwerking en begeleiding van projecten.

Waarom BIM?

BIM is er om de prestaties van een bouwproject te verbeteren. Dat kan omdat de informatie uniform is en over de gehele levenscyclus beschikbaar is. U kunt in een BIM beter samenwerken en beslissingen ondersteunen. Een BIM levert veel op: minder transactiekosten, minder faalkosten en meer kwaliteit. Hoe? De manier van werken geeft veel inzicht en dat scheelt tijd, verwarring en geld. Fouten kunnen voorkomen worden al voordat er een schop in de grond is gezet, veel beter dan wanneer u er tijdens de bouw pas achter komt. Door virtueel te bouwen verbetert ook de kwaliteit. In BIM zijn alle aspecten en elementen gekoppeld aan elkaar, het ontwerp, de prijs, de bouwtijd en de effecten voor het onderhoud. Het leidt tot beter doordachte gebouwen en nog meer kwaliteit van de tekeningen. Voordat de bouw wordt gestart worden knelpunten inzichtelijk gemaakt. Uiteindelijk leidt dit tot minder fouten en minder faalkosten waardoor sneller en goedkoper kan worden gebouwd. Bouwen met BIM is dus vooral ook slim.

Wat is BIM voor Wolfs Architecten?

  • Efficiënter ontwerpen, geen dubbel werk meer en nog meer kwaliteit
  • Elke betrokken partij heeft continu overzicht op het gehele bouwproject
  • Heldere communicatie, minder kans op fouten en faalkosten
  • Budget en een zorgvuldige planning kunnen beter nagestreefd worden
  • Doorvoering digitalisering, altijd en overal direct toegang tot benodigde stukken

BIM implementatie

Wolfs Architecten heeft bij vele grote woningbouw projecten er voor gekozen volledig te BIMmen. Maar de BIM methodiek kan ook goed ingezet worden voor particulieren. Wolfs Architecten kan een woning geheel 3D modelleren, waardoor de klant in een virtuele omgeving zijn droomhuis kan betreden voordat het gerealiseerd is. De opdrachtgever kan op deze wijze al in een heel vroeg stadium een goed beeld vormen van het ontwerp van het gebouw.

Samen BIMmen met Wolfs Architecten

Bent u door deze informatie nieuwsgierig geworden en vraagt u zich af of Wolfs Architecten, wellicht iets voor u kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op en laat u bijpraten door één van onze bouwkundigen. Belt u gerust voor een afspraak met ons bureau via 0135132670. U kunt ook een mail sturen naar info@wolfsarchitecten.nl of kom langs bij ons op kantoor in Moergestel.