Ontwerpen van binnen naar buiten

Als Wolfs Architecten ontwerpen we van binnen naar buiten. We leven immers vooral binnen en het gebruik van ruimtes moet als een jas om de gebruikers heen passen. Van belang is dat de routing klopt, dat de maatvoering van de verschillende ruimte passend is en er bijvoorbeeld voldoende opbergruimte is gecreëerd. Daarom hechten wij er veel belang aan om voor de start met een ontwerp, we eerst de wensen van onze opdrachtgevers goed uitvragen.

Dakvormen, een ontwerp op maat

Voor het ontwerp van de buitenkant van een woning spelen dakvormen en materiaalkeuzen, een belangrijke rol. Een beeldkwaliteitsplan en bestemmingplan zijn vaak ook bepalend voor wat betreft de mogelijkheden.

De afmetingen van de begane grond/de plattegronden gekoppeld aan de toegestane goot- en nokhoogte uit het bestemmingsplan leiden ertoe dat er een dakvorm ontstaat.

Bij verbouwingen van daken spelen ook de mogelijkheden van isolatie mee.

We kennen verschillende dakvormen, zoals bijvoorbeeld een zadeldak, een plat dak, een schilddak, een lessenaarsdak of een mansardedak. Ook komen er samenstellingen van de bekendste vormen voor, waardoor de variatie groot is. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat een hellend en plat dak met elkaar gecombineerd worden. Elke vorm heeft zijn voor- en nadelen.

Voor elke wens een oplossing

Niet alleen de vorm van het dak is bepalend voor het ontwerp, maar ook de materiaalkeuze van de dakbedekking. Er is veel keuze in dakbedekking, zowel in afmeting, vorm, materiaal als kleur. Er bestaat veel keuze in materiaal, denk aan dakpannen, dakpanplaten, riet, zinken, bitumen, kunststof, leien en groen. Elke bedekking heeft voor- en nadelen. En zonnepanelen zijn vrijwel toereikend voor iedere dakvorm. Op basis van de wensen van onze opdrachtgevers ontwerpen we op maat. Iedere combinatie bespreken wij graag met onze opdrachtgevers in een persoonlijk gesprek aan de hand van verschillende voorbeelden

Plat dak

We zien tegenwoordig meer woningen met platte daken. Qua uitstraling is een plat dak strak, modern en stijlvol. Afhankelijk van de opbouwwijze van de isolatie bestaan verschillende types platte daken.

De vraag naar platte daken met een groene begroeiing zien we ook. Behalve vormgeving kan een groen dak een slimme vorm van isolatie zijn. Door een groen dak kan de afvoer van water ook gereguleerd worden. Een groen dak kan helpen om een deel van het regenwater op te vangen, waardoor de riolen weer minder belast worden.

Een grote variatie hellende daken

Er bestaan veel verschillende type hellende daken. Ook komen er allerlei samenstellingen van de bekendste vormen voor, waardoor de variatie groot is. Ook komt het bijvoorbeeld voor dat een hellend en plat dak met elkaar gecombineerd worden. De meest gangbare hellende daken zijn:

Zadeldak

Een zadeldak is dé klassieker bij uitstek onder de hellende daken. Deze eenvoudige maar mooie dakvorm past bij zowat elke bouwstijl.

Het dak bestaat uit twee hellende dakschilden die tegen elkaar geplaatst worden in de vorm van een omgekeerde ‘V’.

De dakvlakken worden onder een hellingshoek van minstens 15 graden geplaatst, maar je kan het dak net zo steil maken als je wil.

Het komt ook voor dat binnen een bestemmingsplan het best past om twee zadeldaken of twee vormen te combineren.

Ook een samengesteld dak behoort tot de mogelijkheden.

Schilddak

Een schilddak is opgebouwd uit vier dakvlakken in plaats van twee. Het is in feite een aangepast zadeldak met twee trapeziumvormige dakvlakken aan de lange kant en twee driehoekige dakschilden aan de korte zijdes.

Schilddaken zijn vooral populair bij oudere woningen, cottages en boerderijen aangezien ze horizontale bouwontwerpen mooier accentueren.

Lessenaarsdak

Er bestaat ook een dakvorm die slechts één dakvlak heeft: het lessenaarsdak. Dit dakschild is aangebracht onder een hellingshoek van minimum 15°.

Zo zal het huis één lange en één kortere zijde hebben, wat een moderne look creëert. Bovendien kan je heel wat licht inval realiseren aan de lange zijde via grote ramen.

Hierbij een voorbeeld, waarbij de wens van de opdrachtgever was een dak te kiezen met maximale mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen.

Mansardededak

Een andere hellende dakvorm is het mansardedak, ook wel gekend als ‘Frans dak’ of ‘gebroken dak’. De dakschilden zijn bij deze dakvorm als het ware ‘geknikt’, waardoor dit eigenlijk een gebroken zadeldak is.

De ondervlakken zijn aan weerszijden steiler dan de bovenvlakken. Daarom laat een mansardedak een grotere zolderruimte toe vergeleken met een traditioneel zadeldak. Bovendien leent deze dakvorm zich goed voor dakkapellen in de steile dakvlakken.

Hieronder een paar voorbeelden van een afgeleide van de mansardekap.

Klaar voor de eerste stap?

Plan een adviesgesprek in om jouw stappenplan te bespreken.