Duurzaam bouwen en nul-op-de-meter

Wolfs Architecten loopt vooruit op de energietransitie en is reeds een ervaren architectenbureau als het gaat om duurzaam bouwen.

We ontwerpen al veel langer gebouwen en huizen die geheel voorzien zijn van duurzame (groene) energie. De toepassing van warmtepompen wordt steeds vaker gevraagd. Warmtepomptechnologie wordt gezien als een belangrijke technologie bij het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.  Het gebruik van een warmtepomp in een woning is erg praktisch omdat je er op een milieuvriendelijke manier energie mee kunt opwekken.

De toepassing van hybride warmtepompen is relatief eenvoudig, eventueel gecombineerd met zonnepanelen. Het is aan onze opdrachtgevers om al dan niet te kiezen voor enkel alleen duurzame energie. Een cv-ketel is eventueel alleen dan nog nodig om piekbelasting op te vangen, zoals bij strenge vorste en op momenten dat er geen groene stroom beschikbaar is.

Belangrijk is het juiste samenspel tussen een goede thermische schil en een klimaatbeheerinstallatie.
Het gaat om bouwen met gebruik van zonne-energie, toepassing van warmtepompsystemen en (deels) ondergronds bouwen.

We lezen er dagelijks over in de media; het energietransitie-manifest, ‘nul-op-de-meter’ en ‘gasloos bouwen’. Gezien het feit dat het terugdraaien van de gaskraan in Nederland aanstaande is, dient de bouwsector zich hierop voor te bereiden. Momenteel hangt er in 95% van de woningen in Nederland nog een CV-ketel. De overheid is van plan om een gasgestookte ketel te gaan verbieden bij nieuwbouwwoningen. En ook het aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan deze nieuwe norm wordt urgent. Dit alles heeft te maken met de energietransitie welke is neergelegd in het klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledige duurzame energiebronnen als zonne-, en windenergie over te stappen.

Wilt u meer informatie over duurzaam bouwen, nul-op-de-meter en onze jarenlange ervaring hiermee, neem dan gerust contact met ons op en bel 013-513.26.70.